ReMIX - Redesigning European cropping systems based on species MIXtures

Projekt azonosító: 

H2020 - 727217

ReMIX - Redesigning European cropping systems based on species MIXtures

Megvalósítási időszak: 

2017-2021

Az európai növénytermesztés megújítása növénytársítások használatával.

Projektvezető: 
Projektvezető: 

Dr. Mikó Péter (Eric Justes – INRA/CIRAD)

A nemzetközi projektben résztvevő 24 európai kutató intézmény közös célja a növénytermesztés fajdiverzitásának növelése, melyben új növénynemesítési és termesztéstechnológiai eljárásokat dolgoznak ki elsősorban növénytársításokra. A pályázat legfőbb célkitűzése egy fenntartható szántóföldi növénytermesztési rendszer kidolgozása a különböző európai konvencionális és ökológiai gazdaságok számára elsősorban szemtermésükért termesztett kalászos-pillangós keverékek alkalmazásával, amely egyben az európai pillangós termőterület növelését is szolgálja. A pályázat nagy hangsúlyt fektet a gazdálkodók aktív bevonására, a növénytársítások népszerűsítésére, a társításokat alkotó komponensek célzott nemesítési stratégiájának kidolgozására, miközben a növények közötti kölcsönhatások okait és következményeit (abiotikus és biotikus stressz tolerancia), valamint innovatív gépesítési rendszerek alkalmazhatóságát is elemzi. A projekt végére új, növénytársításokhoz adaptált kalászos és pillangós genotípusokból álló, nagy teljesítményű keverékeket és azokhoz kapcsolódó terület-specifikus termesztéstechnológiát fog tudni majd választani magának bármely érdeklődő európai növénytermesztő, akik döntését egy speciális, szimulációs, döntéshozatali on-line program is segíteni fogja.

www.remix-intercrops.eu

 

MTA ATK TAKI

  • Imréné Dr. Takács Tünde
  • Dr. Cseresnyés Imre
  • Dr. Füzy Anna