A TaCBF14 és TaCBF15 transzkripciós faktorok hatásának molekuláris biológiai vizsgálata transzgénikus árpa- és búzavonalakban

Projekt azonosító: 

OTKA PD116564

Megvalósítási időszak: 

2016-2018

A búza fagytűrésének kialakításában két CBF transzkripciós faktor (a TaCBF14 és a TaCBF15) játszik kiemelkedő szerepet. Munkánk célja feltárni, hogy pontosan milyen génekre, mi módon hatnak ezek a szabályozó elemek.

Az alacsony-hőmérsékleti stressz esetében a legrészletesebben a CBF transzkripciós faktorok szerepét tanulmányozták. Két olyan CBF gént azonosítottunk búzában (CBF14 és CBF15), amelyeknek kiemelkedő szerepük van a fagytűrés kialakításában. Kutatásunk fő célja a CBF14-, és CBF15-indukált géneknek az azonosítása és jellemzése. RNS szekvenáláson alapuló transzkriptom analízissel kívánjuk meghatározni a célgéneket és azok expressziós szintjét CBF-túltermelő transzgénikus árpavonalakban. Eredményeinket a transzgénikus árpa- és búzavonalak bevonásával kvantitatív RT-PCR módszerrel, illetve a célgének funkciójára irányuló további részletes vizsgálatokkal is validáljuk. Mindemellett széleskörű hormonvizsgálatokkal tisztázzuk a CBF-ek és a hormonok - különös tekintettel a gibberellinekre - közötti lehetséges kapcsolatokat.

A CBF transzgénikus árpa növények a fejlődésben kis mértékben visszamaradnak

A CBF transzgénikus árpa növények a fejlődésben kis mértékben visszamaradnak, és e növényekben a gibberellin hormont lebontó Ga2ox5 gén expressziója megnő

Fotó: Bolvári-Soltész Alexandra Dr.

A CBF génnel transzformált árpa vonalak megnövekedett fagytűrése

A CBF génnel transzformált árpa vonalak megnövekedett fagytűrése. A CBF transzkripciós faktort túltermelő vonalak közül sok túléli azt a -11°C-os fagyot is, ahol a nem transzformáns növények kipusztulnak

Fotó: Bolvári-Soltész Alexandra Dr.

Projekt partner: 
Dr. Dalmay Tamás (University of East Anglia, Norwich, United Kingdom)
Dr. Radomira Vankova (Institute of Experimental Botany, Prague, Czech Republic)