A kalászos gabonák hőtűrésének produkcióbiológiai és genetikai tanulmányozása

Projekt azonosító: 

OTKA K 119801

A kalászos gabonák hőtűrésének produkcióbiológiai és genetikai tanulmányozása

Megvalósítási időszak: 

2016. 10. 01 - 2020. 09. 30.

Projektvezető: 

A kalászos gabonák hőstresszre adott reakcióinak és azok genetikai hátterének meghatározása céljából 100 genotípusból álló búzafajta kört vonunk vizsgálatba kontrollált körülmények között. A vizsgálatok kiterjednek nemcsak a fajták fejlődésének és terméskomponenseinek tanulmányozására, hanem néhány élettani tulajdonság és a hőstresszre adott válaszreakciók genetikai hátterének vizsgálatára is. E kutatási projekt specifikus célja különböző hőstressztűrési források azonosítása és olyan genetikai populációk létrehozása, melyekben keresztezéssel a jó hőtűrőképességű tulajdonságok tovább örökíthetők. a kívánt tulajdonságú egyedek kiválogatásával pedig a magas hőmérséklethez jól adaptálódó fajtákat termeszthetünk. A tervezett kísérletek négy nagyobb témakörbe csoportosíthatók:

1. Eltérő időtartamú hőstressz hatásának tesztelése a búzák különböző fejlettségi állapotában
2. Egyszeri és ismétlődő hőstressz hatása a terméskomponensekre
3. A hőstressztűrés genetikai hátterének elemzése, valamint az élettani és morfológiai reakciók összefüggés vizsgálata
4. Irányított keresztezéssel  hőtűrő genetikai populáció létrehozása
Együttműködő partnerek: 
A projekt összköltsége: 

33.106.000.- Ft