Évelő Thinopyrum fajok, mint a kenyérbúza harmadlagos génállományának FISH kariotipizálása és fizikai térképezése

Projekt azonosító: 

OTKA K 108555

Megvalósítási időszak: 

2013-2017

Az évelő tarackbúza fajok a termesztett búzával ivaros úton keresztezhetők, a kedvező tulajdonságok a búza genomjába beépíthetők, így a nemesítés számára jelentős géntartalékot jelentenek. Célunk e fajok kromoszóma összetételének részletes megismerése.

Projektvezető: 
Az évelő Thinopyrum fajokból történő hatékony génátvitel elengedhetetlen feltétele, hogy az egyes fajok genomszerveződését, valamint más fajokkal fennálló rokonsági viszonyukat részletesen ismerjük. 
Ezekkel a fajokkal számos keresztezést végeztek és régóta alkalmazzák a kutatók különböző rezisztenciagének beépítésére a termesztett búzába. Az intenzív alkalmazás ellenére azonban részletes, nagy felbontású FISH kariotípusuk nem ismert. Martonvásáron az elmúlt évtizedekben számos búza × Thinopyrum keresztezés és genetikai alapanyag előállítás történt, ám az utódok genetikai vizsgálata az egyes diploid fajok kariotípusának ismerete nélkül nem valósult meg. A kutatási terv elsődleges célkitűzése részletes FISH-alapú kariotípusok kidolgozása dipolid évelő Thinopyrum fajokra. Az eredmények lehetővé teszik számunkra az egyes genomok megismerését, amely ismereteket felhasználunk a korábban Martonvásáron előállított, agronómialilag hasznos tulajdonságokkal rendelkező genetikai alapanyagok elemzésére. Napjainkig a diploid évelő Thinopyrum fajok közül az EE genom kariotípusa ismert. Egyes mikroszatellit szekvenciák felhasználhatók, mint kiegészítő molekuláris citogenetikai markerek. Célunk olyan trinukleotid DNS próbák tesztelése a diploid Thinopyrum fajokon, amelyeket korábban Martonvásáron hoztunk létre. Tervezzük az egyedi jelölődést mutató szekvenciák FISH-alapú fizikai térképezését centroméra- és teloméra specifikus próbák segítségével.
T. bessarabicum eltérő földrajzi származású vonalainak kromoszóma kariotípusa

T. bessarabicum eltérő földrajzi származású vonalainak kromoszóma kariotípusa repetitív DNS próbák felhasználásával

Fotó: Dr. Linc Gabriella, Gaál Eszter