Tartalékfehérje gének transzrkipciójának szabályozása egy gabona modellnövényben, Brachypodium distachionban

Projekt azonosító: 

OTKA K 100881

Megvalósítási időszak: 

2012-2016

A tartalékfehérjék képződését befolyásoló folyamatok megértése nagy jelentőséggel bír a terméshozam és a gabona minőség szempontjából. Ezeket a szabályozási folyamatokat vizsgáljuk egy gabona modellnövényben.

Projektvezető: 

A búza nemesítési programok egyik fontos célja a tartalékfehérje frakciók mennyiségének és minőségének módosítása, hogy a lisztből készült termékek minősége minél jobban megfeleljen a fogyasztó igényeinek. A tartalékfehérjék expressziója nem csak a genetikai háttértől, de a környezeti hatásoktól is függ, melyek molekuláris hátteréről gabonafélék esetében nem sokat tudunk. Az elmúlt években csoportunkban elkezdett in silico vizsgálatok bizonyították, hogy egyes fehérje csoportok eltérő expressziós profilja egyértelmű kapcsolatba hozható a promóter régió szekvenciájában mutatkozó kis eltérésekkel. Ezek az összefüggések nehezen tanulmányozhatók a hexaploid búzában, de a modell gabonaként egyre szélesebb körben vizsgált diploid Brachypodium distachyon új lehetőségeket nyitott ebben a munkában is. A pályázatban megfogalmazott célunk, hogy az elmúlt 15 évben szerzett tapasztalatunk alapján vizsgáljuk a modell növény tartalékfehérjéinek expressziós profilját a szem fejlődés időszakában különböző módszertani megközelítések segítségével. Ezzel párhuzamosan vizsgáljuk a transzkripciót befolyásoló transzkripciós faktorokat is. A genomikai, transzkriptomika és proteomikai módszerek alkalmazásával kapott eredmények közelebb vihetnek a búza tartalékfehérje expresszió szabályozásának megértéséhez is, s hosszú távon hasznos információkat kaphatunk a minőségre történő nemesítéshez is.

Brachypodium fejlődő endospermium fókuszált koexpressziós hálózata virágzástól 21 napig

Brachypodium fejlődő endospermium fókuszált koexpressziós hálózata virágzástól 21 napig

Fotó: Dr. Makai Szabolcs

Projekt partner: 

Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)