Idegenfajú keresztezésekből származó vonalak stresszfiziológiai vizsgálata

Projekt azonosító: 

OTKA K112226

Megvalósítási időszak: 

2015-2018

Különböző (búza-árpa, búza-Aegilops sp.) idegenfajú keresztezésekből származó vonalak abiotikus (elsősorban szárazság és só-) stressztűrését, ezek hátterében álló fiziológiai, biokémiai és molekuláris folyamatokat tanulmányozzuk.

Projektvezető: 
A projekt feladata, hogy megállapítsuk milyen génexpressziós és anyagcsereváltozási folyamatok állnak a búza rokonsági körébe tartozó egyes vad Aegilops és termesztett árpa vonalak stressztűrő képességének hátterében, illetve ezek a folyamatok hogyan nyilvánulnak meg az egy-egy idegen kromoszómát tartalmazó búza genetikai háttérrel rendelkező introgressziós vonalakban. 
A folyamatok megismerése érdekében az élettani (fotoszintetikus aktivitás-mérés, fluoreszcencia imaging) vizsgálatok mellett tanulmányozzuk az ozmoprotektánsok (prolin, glicinbetain, cukrok), az antioxidánsok, a poliaminok, valamint a stresszhormonok szerepét a jó szárazság, illetve sótűréssel rendelkező kecskebúza és árpa genotípusokban, valamint az ilyen kromoszómákat tartalmazó búza addíciós és transzlokációs vonalakban, összehasonlítva érzékeny fajtákkal, illetve a búza szülőkkel. 
Korrelációt keresünk a vizsgált paraméterekben bekövetkező változások és a stressztolerancia között, melyek elősegíthetik a stresszhez kötődő biokémiai és jelátviteli folyamatok feltárását. Az addíciós vonalak vizsgálata lehetővé teszi azon kromoszómák azonosítását, melyek stressztoleranciáért felelős géneket, QTL-eket hordoznak. Teljes transzkriptóm-szekvenálás, RT-PCR és GO-term analízis révén információkat kapunk a só- és szárazságtűrésben szerepet játszó géncsoportokról és azok funkciójáról. Új SNP markerek tervezése módot ad a gének allélváltozatainak azonosítására és búza-Aegilops introgressziós vonalak szelekciójára.
Búza/árpa addíciós vonalak sótűrése

Búza/árpa addíciós vonalak sótűrése

Fotó: Dr. Darkó Éva

Szárazság-tűrés fiziológiai vizsgálata búza-Aegilops addiciós vonalakon

Szárazság-tűrés fiziológiai vizsgálata búza-Aegilops addiciós vonalakon Búza/árpa addíciós vonalak sótűrése

Fotó: Dr. Darkó Éva