A növekedés és a fejlődés fénymennyiség- és minőség-függő redox szabályozása optimális és alacsony hőmérsékleten búzában

Projekt azonosító: 

OTKA ANN 117949

Megvalósítási időszak: 

2016-2019

A fény mennyiségében és minőségében bekövetkező változások redox rendszerre, és ezen keresztül a búza növekedésére és fejlődésére gyakorolt hatásának tanulmányozása biokémiai és molekuláris biológiai eszközökkel.

Projektvezető: 

A pályázatban a fény mennyiségének és minőségének az anyagcsere- és jelátviteli utakra kifejtett hatását tanulmányozzák búzában egy osztrák kutatócsoporttal együttműködve. Vizsgálják a fény-indukált redox változások fotoszintézisre, transzkriptum- és a metabolitszintekre kifejtett hatását mind optimális, mind alacsony hőmérsékleten. Két fontos antioxidáns, az aszkorbát és a glutation koncentrációját és redox állapotát (szerv és szubcelluláris szinten), az antioxidáns enzimek aktivitását, valamint a szabad aminosavak és a poliaminok mennyiségét hasonlítják majd össze különböző szervekben és sejtkompartmentumokban. Ezen kívül a redoxérzékeny gének kifejeződésének (mRNS-, mikroRNS-szintek) tanulmányozásából kideríthető, hogy az anyagcsereváltozások transzkripciós szabályozásból származnak-e. A vizsgált paraméterek közt feltétezett összefüggések alapján lehetséges lesz a fény mennyiségétől és minőségétől függő anyagcsere- és jelátviteli utakat bemutató modell létrehozása. A magyar partnernek lehetősége van a fény mennyiségének és minőségének a szabályozására LED világítást használva, és így vizsgálható a fény redox folyamatokra és különböző molekuláris, biokémiai és életfolyamatokra kifejtett hatása. Az osztrák partnernek nagy gyakorlata van az aszkorbinsav, glutation és utóbbi perkurzorainak szubcelluláris tanulmányozásában. 

A fényspektrum hatása a búza növekedésére

A fényspektrum hatása a búza növekedésére.

Fotó: Dr. Kocsy Gábor

Simonné Sarkadi Livia, Szent István Egyetem, Budapest
Toldi Dávid Zoltán, Szent István Egyetem, Budabest
Maria Müller, Karl-Franzens University, Grác, Ausztria
Günther Zellnig, Karl-Franzens University, Grác, Ausztria