Új szempontok a búzanemesítésben: a bioaktív komponens-összetétel javítása és annak hatásai

Projekt azonosító: 

OTKA 112169

Megvalósítási időszak: 

2015-2018

A kutatási téma fő célkitűzése a búza egészséggel kapcsolatos tulajdonságainak javítása nemesítéssel, különös tekintettel a rostanyag és az antioxidáns tartalomra, mellyel a gazdákon túl közvetlenül szolgálhatjuk a fogyasztók érdekeit is.

 

Projektvezető: 
Miközben a bioaktív komponensek táplálkozástani szerepéről egyre több információ áll rendelkezésünkre addig ezen összetevők technológiai paraméterekre gyakorolt hatása csak részben ismert. A lisztminősítő analitikai módszerek elsősorban a fehérje valamint a szénhidrátok közül a keményítő mennyiségi és minőségi tulajdonságainak jellemzését tartják szem előtt. A kisebb mennyiségben jelenlévő összetevő (pl. a rostalkotó) komponensek hatásával azonban nem, vagy csak kevésbé számolnak. Célunk ezért a bioaktív komponensek szerepének pontosabb megismerése valós- és modell-tészta rendszerekben valamint új módszerek fejlesztése ezeknek a speciális tészta tulajdonságoknak az analízisére. 
Mivel a minőségi és a bioaktív komponensek szintézise a magban a szemtelítődés különböző szakaszaiban zajlik, a környezeti körülmények az egyes fejlődési fázisokban szignifikáns hatással lehetnek a különböző növényi részek, tápanyag források elosztásáért folytatott versenyében. Kevés információnk van azonban arról, hogy az egyes tényezők (pl. kalászolási idő, terméskomponensek) milyen kapcsolatban állnak a bioaktív komponensek szintézisével. Jelen pályázati munka másik fő célja olyan kutatási munka kivitelezése, melyben párhuzamosan vizsgáljuk specifikus genetikai alapanyagok adaptációs képességét, termés komponenseit és a bioaktív komponensek mennyiségét a búzaszemben, a célból hogy e tulajdonságok összefüggésit felderítsük és végső soron a nemesítés hatékonyságát növeljük.
Beltartalmi tulajdonságok kémiai vizsgálata

Beltartalmi tulajdonságok kémiai vizsgálata

Fotó: Vécsy Attila

Rostanyagban gazdag pékáru

Rostanyagban gazdag pékáru

Fotó: Vécsy Attila

A tészta tulajdonságainak vizsgálata

A tészta tulajdonságainak vizsgálata

Fotó: Vécsy Attila

Projekt partner: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem