Régi magyar tájfajtákban rejlő változékonyság jellemzése és hasznosítása a búza környezeti adaptációs képességének javítására

Projekt azonosító: 

H2020-MSCA-IF-2016-752453

Régi magyar tájfajtákban rejlő változékonyság jellemzése és hasznosítása a búza környezeti adaptációs képességének javítására

Megvalósítási időszak: 

2017-2019

A 20. század első felében a magyar búzák speciális minősége széles körben ismert tény volt. Az egyes tájkörzetekben termesztett magyar tájfajták, amelyek jobbára a spontán szelekciónak köszönhetően jól alkalmazkodtak a helyi sajátosságokhoz, kiváló szárazság és hőstressz tűréssel rendelkeztek. Manapság a változó klimatikus viszonyok, valamint a nagy termésátlagok elérésére folytatott nemesítés következtében lecsökkent genetikai változékonyság hatására a búzatermesztésnek komoly kihívásokkal kell szembesülnie. Ezzel a kutatási programmal fő célunk a régi magyar tájfajta gyűjteményben rejlő genetikai diverzitás feltárása, az információk nyilvánosságra hozatala adatbázis formájában.

Bár az értékes genetikai variabilitás rendelkezésre áll a régi búza tájfajtákban, csak kevés átfogó kutatás készült a tájfajták vizsgálatáról és csak egy részét használták ki a bennük rejlő genetikai potenciálnak világszerte. Ez különösen igaz a régi Magyar tájfajta gyűjteményre, ami a Tápiószelei Génbankban fennmaradt, de mostanáig nem volt részletesen feltárva. A jelen pályázat keretében szeretnénk elvégezni a részletes genotipizálást és fenotípus vizsgálatokat az 1950 és 1960 között begyűjtött 200 tájfajtán és 70 modern búzafajtán. A tervezett genotipizáláshoz és fenotipizáláshoz, valamint a statisztikai értékelésekhez a legmodernebb eljárásokat fogjuk alkalmazni. Az így kapott eredmények átfogó képet fognak adni a tájfajták filogenetikai viszonyairól, genetikai és fenotípusos változékonyságukról, valamint az agronómiailag fontos tulajdonságok genetikai hátteréről, amik nagyon fontos információk az alapkutatás számára. Ugyanakkor az összeállítani kívánt Kárpát-medencei tájfajták gén és fenotípus gyűjteménye segíteni fog, hogy a régen már a kiváló minőségükről elismert magyar tájfajták újra a figyelem középpontjába kerüljenek a jobb adaptációs képességük miatt. A tervezett kutatás Magyarországon egyedülálló és Európában is az elsők között van, mert a tájfajtákban rejlő genetikai diverzitás ilyen nagyszabású hasznosítására még nem került sor.

Együttműködő partnerek: