Multifunkcionálisan hasznosítható növények, mint alternatívák a fenntartható mezőgazdaság szolgálatában

Projekt azonosító: 

GINOP-2.3.2-15-2016-00029

Megvalósítási időszak: 

2017-2021

A projekt a klímaváltozás által indukált kihívásokkal összefüggésben sokoldalúan hasznosítható, kiváló élelmiszer és takarmány alapanyagot adó növényfajok, az árpa, a zab és a szója abiotikus stressz tolerancia kutatására fókuszál több alprogramra építve.

Projektvezető: 

A klímaváltozás következtében az abiotikus stressztényezők, köztük a szárazság és a magas hőmérséklet egyre nagyobb gyakorisággal fordulnak elő hazánkban. Mindez jelentős hatással van a növénytermesztésre, többek között a termesztett fajok egyedfejlődésére és termésképzésére is. A növénynemesítés egyik kiemelt feladata olyan új fajták előállítása, amelyek nagyobb stressztűrő képességgel rendelkeznek, és így jobban tudnak alkalmazkodni a megváltozott környezeti feltételekhez, amely a stabil termésképzésükben mutatkozik meg. A stressztűrés a genetikai és a környezeti tényezők összetett kapcsolatrendszerének eredője; öröklődésében mennyiségi jelleg, amelyre történő nemesítés a genetikai komponensek pontos ismerete nélkül csak kis hatékonyságú az alacsony szelekciós előrehaladásnak köszönhetően. Az „Abiotikus stressz tolerancia fiziológiai és genetikai alapjai” című alprogramban tervezett kutatási programunkban az árpa, zab és szója abiotikus stressztűrését tanulmányozzuk szántóföldi és kontrollált klímakamrás kísérletekben kettős kutatási céllal. Alapkutatási szempontból célunk a stressztűrés genetikai, fiziológiai alapjainak azonosítása, a fajták stressz tűrésében megmutatkozó diverzitás mértékének és a válaszreakciók típusának elemzése, és indukált mutációval új genetikai változatok előállítása. Alkalmazott kutatási szempontból az így azonosított stressztűrést fokozó jellegek nemesítésbe történő beépítését tervezzük.

Konzorciumi partner: 

Pannon Egyetem

Projekt megvalósítás helyszíne: 

Martonvásár

A támogatás összege: 

992 343 081 Ft

A támogatás intenzitása: 

100%