DROPS - Drought Tolerant Yielding Plants

Projekt azonosító: 

DROPS 244374

Megvalósítási időszak: 

2011-2015

Nemzetközi projekt több ország kutatóintézeteinek közreműködésével a gabonafélék szárazságtűrésének vizsgálatára a globális klímaváltozással összefüggésben.

Projektvezető: 

Az aszály, vagy szárazság stressz egy olyan komplex jelenség, mely évenként és termőhelyenként jelentősen eltérő képet mutat. Összetettségéből fakadóan a növényi válasz is sokrétű, komplex folyamat. A tesztelési módszerek kutatóhelyenkénti és évenkénti egységes beállítása nehéz. A probléma azonban annyira aktuális, hogy a jelenséggel foglalkozni szükséges. A legkisebb eredmény is lényeges lehet a jövő növénytermesztése szempontjából. A DROPS Európai Uniós projekt 15 partner részvételével, 3 kontinens 11 országában vizsgálja a szárazságtűrést és a vízhasznosítás hatékonyságának alakulását gabonafélékben. Martonvásáron 93 különböző származású kukoricahibrid vizsgálatát végeztük el két évben, öntözött és öntözetlen körülmények között. A vizsgált években, júliusban és augusztusban nagy hőséggel párosuló, hosszantartó aszály lépett fel, amely a növényekben is tartós vízhiányt idézett elő. A genotípusok között jelentős eltéréseket találtunk az aszálytűrés tekintetében. Arra következtettünk, hogy a szülővonalak és hibridjeik között található a tartós vízhiánynak ellenálló genotípus. Az egyes terméskomponens tulajdonságok közötti korreláció analízisét is elvégeztük. A fotometriás mérések (NDVI, SPAD) eredményeit összevetettük a növények per se szeneszcencia értékeléseivel és a betakarításkori szemtermés és szemnedvesség eredményeivel. Megállapításaink alapján lehetővé válik a vizsgált 252 genotípus éréscsoportonként és szárazság stressz tolerancia szerint történő elkülönítése.

Szárazság stressznek kitett kukorica

Szárazság stressznek kitett kukorica

Fotó: Pók István

Projekt partner: 

INRA, Bologna University, KWS, Syngenta, Sabanci University