Stressztűrésben szerepet játszó anyagok hatásainak vizsgálata növényekben

A kutatási program célja olyan anyagok hatásainak vizsgálata, melyekkel a gazdasági növények stressztűrő képessége fokozható, ezáltal terméstöbblet érhető el.

Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból nagy jelentőségük van azoknak az anyagoknak, amelyek segítségével gazdasági növények stressztűrését fokozni lehet. Kedvezőtlen körülmények között a növények maguk is számos anyag szintézisét indítják be, vagy végzik fokozottabb mértékben, amelyek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak az akklimatizációs folyamatok beindulásához, és a stresszellenállóság kialakulásához. A szalicilsav szerepe kezdetben elsősorban a biotikus stressztolerancia jelátviteli folyamataival kapcsolatban vált ismertté, de később számos bizonyíték gyűlt össze az abiotikus stresszhatások során játszott szerepéről is.  Bár mind az endogén, mind az exogén szalicilsav többféle hatását leírták már, ezek az eredmények azonban nem mindig általánosíthatók, mert a vizsgálatokat különböző növényfajokon és különböző rendszereken, kezelési módokkal végezték. A poliaminok kisméretű, pozitív töltésű, alifás aminok, melyek minden élő sejtben megtalálhatóak. Képesek kötődni a negatív töltésű molekulákhoz, ezáltal stabilizáló hatásuk révén stresszkörülmények között jelentős védő szerepük van. Az utóbbi évek eredményei azt mutatják, hogy a közvetlen védő hatás mellett a jelátviteli folyamatokban is fontos szerepet töltenek be. Jelen kutatási terület célja ezen anyagok élettani szerepének, molekuláris szintű hatásmechanizmusuk jobb megismerése, valamint lehetséges gyakorlati felhasználási módjaik vizsgálata.

GC/MS mérés

GC/MS mérés

Fotó: Vécsy Attila

Magáztatás hatásának vizsgálata szántóföldön

Magáztatás hatásának vizsgálata szántóföldön

Fotó: Dr. Janda Tibor

Egyes másodlagos anyagcseretermékek szintézisénak útjai

Egyes másodlagos anyagcseretermékek szintézisének útjai

Ábra: Dr. Szalai Gabriella