Génbank, rokonsági körök, DUS vizsgálatok, genetikai markerek felhasználása

A program célja a kukorica génforrásainak kutatása, felhasználása a nemesítésben, valamint a genotípusok azonosítása küllem, élettani tulajdonságok és genetikai háttér alapján.

A program célja a kukorica genetikai tartalékainak gyűjtése, megőrzése, fenntartása a martonvásári kukorica génbankban. A begyűjtött források, fajták, populációk, szintetikusok, törzsek morfológiai leírása, agronómiai jellemzése, rokonsági kapcsolatok felderítése morfológiai tulajdonságok segítségével. Forráspopulációk kedvező agronómiai tulajdonságokért felelős domináns génjei frekvenciájának növelése rekurrens szelekciós módszerekkel.
Kukorica genotípusok jellemzése, fajtaazonosítása történik morfológiai, biokémiai és genetikai markerekkel.
Beltenyésztett kukoricatörzsek és hibridek DUS vizsgálatát végezzük az UPOV irányelvekben megadott metodika alapján. A részletes morfológiai leírás mellett az izoenzim-mintázat polimorfizmusát vizsgáljuk keményítő alapú gélelektroforézis módszerrel.
RAPD- és génkapcsolt mikroszatellita primerek vizsgálatát végeztük. Vizsgáltuk a genetikai markerek felhasználását a szelekció irányításában (MAS).
izoenzim mintázat

Kukorica genotípusok izoenzim mintázata

Fotó: MTA ATK (Nagy Emese?)

színes kukoricák

A kukorica különböző színváltozatai génbanki anyagunkban

Fotó: Tóthné Dr. Zsubori Zsuzsanna