Egyes speciális genetikai anyagok stresszérzékenységének vizsgálata

A gazdasági növények abiotikus stressztűrésének javításának egyik lehetséges módja egyes rokon fajok kedvező tulajdonságainak átvitele idegenfajú keresztezéssel. A nagy elterjedési területtel rendelkező, búzával rokon vad fajok, pl. az Aegilops nemzetség tagjai különösen alkalmasak lehetnek a búza stressztűrésének növelésére, mivel e fajok jelentős része olyan vidékről származik, melyek erősen kitettek a szélsőséges ökológiai környezetnek és időjárási viszonyoknak. E fajokban az agronómiai tulajdonságokat befolyásoló gének olyan allélváltozatai is megtalálhatóak, amelyek a kenyérbúza génállományából a nemesítés során kiveszhettek. E fajok vizsgálata egyrészt információt szolgáltathat a különböző stressztűrési mechanizmusok vizsgálatára, ezek genetikai hátterének feltárására, de hasznos információt szolgáltathatnak a nemesítők számára is. Emellett a különböző stresszérzékenységű mutáns, vagy GMO növények közvetlenül felhasználhatóak a stresszfolyamatok molekuláris hátterének feltárására. A kutatások során az MTA ATK Növényélettani Osztály kutatói - együttműködésben akár intézeten belül, akár hazai vagy külföldi más csoportokkal – az ott előállított anyagok (keresztezések, mutánsok, transzgenikus növények, stb.) stresszélettani jellemzését végzik, közelebb jutva ezzel az egyes stresszfolyamatokhoz történő alkalmazkodási mechanizmusok, a hozzájuk kötődő jelátviteli útvonalak jobb megértéséhez.

Stresszvédő anyagok meghatározása HPLC-vel

Stresszvédő anyagok meghatározása HPLC-vel

Fotó: Vécsy Attila