A zigotikus és a megtermékenyítés nélküli embriógenezis vizsgálata

A természetes, illetve mesterséges úton (fajidegen megporzással, génbevitellel) kiváltott petesejt aktivációs folyamatot és genomkooperációs mechanizmusokat tanulmányozzuk gabonafajokban és nemzetséghibridjeikben.

Osztályunk kutatói által korábban kidolgozott növényi ivarsejt izolálási, sejtfúziós és egy–sejt tenyésztési módszerek segítségével tanulmányozzuk a természetes, illetve mesterséges úton (fajidegen megporzással, génbevitellel) kiváltott petesejt aktiváció folyamatát különböző gabonafajokban. Mikroanalitikai és ultrastruktúrális módszerekkel feltárjuk a gabonafélék embriózsákjában a megporzást követő változásokat annak érdekében, hogy szimulálni tudjuk a normális embriófejlődéshez szükséges mikrokörnyezetet in vitro körülmények között. Sejt és szöveti szintű RNS hibridizációs technika alkalmazásával következtetni tudunk a generatív fejlődésben és a kedvezőtlen környezeti hatások kivédésében résztvevő gének szerepére. A korábbi években kidolgozott nagy hatékonyságú és reprodukálható haploid indukciós módszereink lehetővé teszik a mikrospórákban in vitro indukálható embriógenezis kiváltásában szerepet játszó tényezők komplex vizsgálatát, különös tekintettel az első mikrospóra mitózis szimmetriájára és az azzal együtt járó sejtszerkezeti változásokra.
Kétsejtes búza embrió a megtermékenyítés után 1 nappal

Kétsejtes búza embrió a megtermékenyítés után 1 nappal

Fotó: Dr. Fábián Attila László, Polgári Dávid