A hőstressz hatása a búza meiotikus sejtosztódására és a funkcióképes ivarsejt képződésére

A búza mikrospóra anyasejtjeinek szupraoptimális hőmérsékleten végbemenő meiózisát tanulmányozzuk.

A következő évtizedekben a klímaváltozás a tavaszi hőmérsékletek jelentős emelkedését hozza magával, amely időszak rendkívül kritikus a kenyérbúza termékenysége szempontjából. Kutatásaink célja hogy megvizsgáljuk, hogyan hat a búza korai fejlődésekor bekövetkező hőstressz az ivarsejteket létrehozó sejtosztódásra (meiózis) és az ivarsejtek fertilitására. Kísérleteink során legkorszerűbb sejtbiológiai módszerekkel jelőljük meg a sejtosztódásban szerepet játszó kulcs-fehérjéket majd nagy-felbontású mikroszkópiával három dimenzióban vizsgáljuk milyen változásokat okoz a hőstressz a sejtmagon belül. Kutatásaink választ adnak arra, hogy melyek azok a kulcs lépések, amelyek érzékenyek a megemelkedett hőmérséklet okozta stresszre és milyen stratégiák lehetnek alkalmasak ezen hatások kivédésére.

Kenyérbúza ivarsejtjét kialakító sejtmag számfelező sejtosztódás (meiózis) korai szakaszában

Kenyérbúza ivarsejtjét kialakító sejtmag számfelező sejtosztódás (meiózis) korai szakaszában. A genetikai információt hordozó homológ kromoszómák tengelye szorosan egymás mellé fekszik (zöld fonalak) majd egy fehérje komplexum segítségével összekapcsolódik (lila fonalak).