A fény szerepének vizsgálata a növények akklimatizációs folyamataiban

Ezen program fő célja annak felderítése, hogy a fény hogyan szabályozza a növények a változó környezethez való alkalmazkodási folyamatait, illetve hogyan befolyásolja a kedvezőtlen körülmények közt kialakuló stressztűrő képességük mértékét.

A fény szerepe a fotoszintézisben, valamint a fotoreceptorok által szabályozott fejlődés-élettani folyamatokban régóta kutatott, viszonylag jól ismert terület. Az elmúlt évek eredményei rámutattak arra is, hogy a fény jelentősen befolyásolja a növények egyes kedvezőtlen környezeti tényezőhöz való akklimatizációs folyamatait is. Ennek egyik legismertebb példája annak igazolása volt, miszerint a gabonanövények fagyállósága alacsony fényintenzitás mellett a hidegedzés hatékonysága jelentősen gyengébb, illetve, hogy a fagyállóság nemcsak alacsony hőmérsékleti edzéssel, hanem normál hőmérsékleten viszonylag magas fényintenzitáson történő neveléssel is fokozható. jelen kutatási terület fő kérdései a következők: 
1. Milyen kapcsolatok lehetnek a fény által szabályozott fotoszintetikus folyamatok és a stressztűrést befolyásoló akklimatizációs folyamatok között?
2. Melyek azok a további folyamatok, amelyek a fagyállóságot közvetve vagy közvetlenül befolyásolják, és alakulásokat a fény is befolyásolja?
3. A hidegedzés mellett melyek azok az egyéb stresszfaktorok, ahol a fény jelentős szerepet tölt be az alkalmazkodási folyamatokban?
4. LED fényforrások alkalmazásával vizsgálatokat kezdtünk az anyagcsere-folyamatok spektrális összefüggéseinek tanulmányozására is. Ezeknek a célja annak felderítése, hogy a fotoszintézisen kívül az egyéb fotoreceptorok által közvetített folyamatok hogyan hatnak a gazdasági növények stressztűrésének alakulására?
Őszi búza fagyasztást követő túlélése különböző körélmények közt végzett edzés után

Őszi búza fagyasztást követő túlélése különböző körélmények közt végzett edzés után

Fotó: Dr. Janda Tibor

Fluoreszcencia indukciós imaging mérés növénynevelő kamrában

Fluoreszcencia indukciós imaging mérés növénynevelő kamrában

Fotó: Dr. Janda Tibor