Martonvásári Országos Kalászos Gabona Szakmai Nap és Fajtabemutató

Búzabemutató Martonvásáron

Búzabemutató

Martonvásáron

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének széleskörű tudományos-ismeretterjesztő tevékenységét jelzi, hogy minden évben országos, valamint regionális Kalászos Gabona szakmai rendezvényeket szerveznek saját spin-off cégeikkel (Elitmag Kft, Bázismag Kft.), a Gabonatermelők Országos Szövetségével, a Vetőmag Terméktanáccsal, az Agrárkamara országos és regionális szervezeteivel, termelési integrátorokkal közösen, ahol az érdeklődőket tájékoztatják a növénynemesítés és -termesztés legújabb eredményeiről, a vetőmag ellátás helyzetéről. Ebben az évben az országos kalászos gabona fajtabemutatóra 2016. június 09-én került sor igen nagy érdeklődés mellett. Közel fél ezer gazda jelent meg és hallgatta érdeklődéssel Balázs Ervin főigazgató köszöntője után a Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági főosztályvezetőjének, Szépe Ferenc úrnak a mezőgazdasági kormányzat növénynemesítéssel, vetőmagtermesztéssel és a növénytermesztéssel kapcsolatos terveit és elképzeléseit. Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szenvedélyes hangvételű előadásában a búzatermesztés versenyképességének alakulásáról beszélt, és biztatta a gazdákat a kiváló minőségű fajták vetőmagjának használatára. Őt követően Vida Gyula és Marton L. Csaba tudományos osztályvezetők előadásukban ismertették a martonvásári kalászos gabona és kukorica nemesítés legújabb eredményeit. A Kutatóközpont parkjának szigetén tartott előadások után szántóföldi szemlék következtek, ahol a termelők megtekinthették a fajtákat és szakmai tanácsadással egybekötött bemutatón nézhették meg a különböző termesztéstechnológiák alkalmazásának hatásait.

A martonvásári kutatások eredményeinek gyakorlati hasznosítása az itt nemesített fajták vetőmagjának használatával valósul meg. Ezek a bemutatók, vagy nyílt napok, jelentős mértékben hozzájárulnak az intézet tevékenységének megismertetéséhez és a fajtáik elterjesztéséhez. Az elmúlt hat év átlagában évente mintegy 460 ezer ha-on termesztettek martonvásári nemesítésű búzafajtákat, 90 ezer ha-on hibridkukoricákat, 50 ezer ha-on martonvásári honosítású és nemesítésű tritikálé, 140 ezer ha-on tavaszi és őszi árpát, valamint mintegy 45 ezer ha-on durum és tönkölybúzát, rozsot, tavaszi zabot és repcét. Így a martonvásári érdekeltségű növényfajták vetésterülete Magyarországon megközelíti a 800.000 ezer ha-t, ami azt jelenti, hogy hazánkban a vetésterület megközelítőleg húsz százalékán martonvásári eredetű növényfajta biztosítja a biológiai alapokat. Búza esetében a martonvásári fajták az elmúlt évtizedekben hazánkban piacvezető pozíciót foglaltak el. A martonvásári minőségjavító búzafajták elterjedése pedig jelentősen hozzájárult a magyar gabonatermesztés minőségi fejlesztéséhez, az exportképesség javításához.