Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén: Veisz Ottó

2016-ban Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjat vehetett át Dr. Veisz Ottó Bálint, az MTA doktora, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének igazgatója az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, számos növényfajta-oltalomban testet öltött, a gabonafélék nemesítésében elért és sikeresen hasznosított kutatási eredményeiért.

Veisz Ottó az elmúlt évtizedekben sikeresen vett részt a fenntartható növénytermesztés szerkezetváltáshoz felhasználható gabonafélék kutatásában és fajtaelőállító nemesítésben. Az abiotikus és biotikus stresszrezisztencia javítása területén tevékenyen vesz részt a martonvásári kutatásokban. Társnemesítője 59 búzafajtának, 7 őszi durumbúzának és 3 zabfajtának, valamint társfeltalálója 44, szabadalmi oltalomban részesített találmánynak. E fajták termőterülete mindeddig 3 millió hektár Magyarországon. Eredményei jól szemléltetik, hogy tudományos munkássága során sikeresen fordította termőre elméleti kutatásait a mezőgazdasági gyakorlatban is.