Dr. Bedő Zoltán nyugdíjba vonult

Dr. Bedő Zoltán akadémikus, búzanemesítő 40 évnyi fáradhatatlan, sikeres munka után 2017. márciusában nyugdíjba vonult. A Gödöllői Agártudományi Egyetem elvégzése után két évig a Genetikai és Növénynemesítési Tanszéken dolgozott, 1977 óta pedig megszakítás nélkül a martonvásári kalászos gabonakutatásban tevékenykedett. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatójává 1992-ben nevezték ki, majd három éven keresztül a 2012-ben több MTA kutatóintézet összevonásával létrehozott Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatói posztját is betöltötte. Kutatásai főként a kalászos gabonafélék nemesítéséhez kapcsolódtak, hazai, sőt világszinten is a legsikeresebb növénynemesítők között tartják számon. Vezető és társnemesítőként 89 őszi búza, 9 őszi durumbúza, 6 tritikálé, 5 őszi- és két tavaszi zab, két tönköly és egy őszi árpafajta létrehozásában vett részt. A fajta előállítás mellett kimagasló tudományos tevékenységet folytatott. Tudományos közleményeinek száma 419, melyekre több mint 3000 hivatkozás történt.

A kalászos gabonanemesítésben mindenkor a legkorszerűbb módszerek meghonosítására törekedett. Vezetésével alakult meg a kettős haploidok előállítására létrehozott szövettenyésztő, valamint a DNS-szintű markerek azonosítására alkalmas molekuláris laboratórium, ahol korábban kísérleti szinten géntranszformációs munkák is folytak. A modern gabona- és lisztminőség vizsgáló laboratórium eszközállományával a molekuláris szintű vizsgálatoktól a tésztaminőséggel összefüggő reológiai mérésekig több száz technológiai minőségi tulajdonság tanulmányozható.

Mindenkor szem előtt tartotta a mezőgazdasági termelők tájékoztatását és a közvélemény formálását. Az eltelt évek során 234 ismeretterjesztő cikket írt és megszámlálhatatlan sok előadást tartott a tudományterület iránt érdeklődők számára.

A tudományos közéletben aktív szerepet vállalt. Munkája elismeréseként 2008-ban az Európai Növénynemesítők Egyesülete (EUCARPIA) elnökévé választották és ezt a pozíciót négy éven át töltötte be. Az ezt megelőző, valamint az ezt követő 4-4 évben az EUCARPIA vezetőségi tagja volt. Az OTKA Agrár I zsűrijének elnöke, valamint a Pannon Növény-biotechnológiai Egyesület alapító elnöke volt.

Tudományos és innovációs teljesítményéért több alkalommal magas szintű elismerésben részesült. Munkásságát az MTA Akadémiai díjjal, Feltalálók Nemzetközi Szervezete Oscar díjával, a Magyar Szabadalmi Hivatal Jedlik Ányos díjjal, a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje kormánykitüntetéssel, Justus Liebig díjjal, Gábor Dénes díjjal, valamint az American Association of Cereal Chemists (AACC) díjával ismerték el. A Debreceni Agrártudományi Egyetem és a Pannon Egyetem díszdoktorává választotta.

Dr. Bedő Zoltán nyugállományba vonulásával egy rendkívül sikeres, termékeny kutatói pálya zárult le intézetünkben, ami példaként szolgálhat a fiatalabb kutatógenerációk tagjai számára.

A nyugdíjas éveire kiváló egészségben, boldogságban, családja körében eltöltendő hosszú életet kívánunk! Bölcs tanácsaira és támogatására minden fórumon továbbra is számítunk.