Alkalmazott Genomikai Osztály

Az osztály a növényi genom szerkezetének megértésével és az abból levezethető élettani funkciók feltárásával és tisztázásával foglalkozik.

Kutatóprofesszor, főigazgató: 
Tudományos főmunkatárs, osztályvezető: 
Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete 2004 végén létesítette az Alkalmazott Genomikai Osztályt azzal a céllal, hogy az K+F+I bázisként  egyrészt egy korszerű műszerparknak adjon otthont, másrészt pedig az intézeten belül és a közép-dunántúli régió szintjén kiszolgálja a felsőoktatási, akadémiai intézményekben, vállalkozások keretei közt folyó alap és alkalmazott kutatás és fejlesztő tevékenység – különösen a nemesítés és molekuláris biológiai, genomikai kutatás igényeit. Célja továbbá, hogy helyzeti előnybe hozza  az intézettel kapcsolatban lévő biotechnológiai és nemesítési spin-off cégeket, hatékonyabbá tegye a vállalkozói és akadémiai szféra közti együttműködést. 
Jelenleg több párhuzamos témában folynak kutatások az osztályon. Így foglalkozunk a búza rokonsági körébe tartozó fajok, különösen a martonvásári gabona génbankban fenntartott vad és termesztett alakor genotípusok allergén fehérjéinek azonosításával és elemzésével, valamint célunk a tartalékfehérjéket kódoló gének szabályozásának megértése is a legújabb bioinformatikai, hálózatelemzési és in vitro szövettenyésztési módszerekkel. A strigolakton jelátvitel projektben arra keressük a választ, hogy a növény fejlődését és felépítését, különösen a fény függő jelátvitel és az elágazódást hogyan szabályozzák ezek az újonnan leírt növényi hormonok. Az uborka mozaik vírus projekt célja pedig az, hogy az eredményes védekezés érdekében molekuláris szinten minél teljesebben megismerjük a vírusfertőzés működési mechanizmusát.
Asztrovírus 3D modell

Asztrovírus 3D modellje. Az aszrtovírus részecske felületén szövetspecifikus tüske fehérje dimerek (kék) helyezkednek el
Fotó: Dr. Gellért Ákos

A DLK2 gén expressziójának kimutatása GUS festéssel Arabidopsis pálhalevelekben

A DLK2 gén expressziójának kimutatása GUS festéssel Arabidopsis pálhalevelekben

Fotó: Dr. Soós Vilmos

Búza vad rokon immunoblott coliakia

A búza és vad rokon fajok prolamin fehérjéinek immunoblottja cöliákiás szérummal

Fotó: Dr. Gell Gyöngyvér Mónika

Az osztály válogatott publikációi: 

Gell Gy, Kovács K,  Veres G,  Korponay-Szabó I and Juhász A (2017) Characterization of globulin storage proteins of a low prolamin cereal species in relation to celiac disease. Sci Rep. 7:39876, doi: 10.1038/srep3987

Juhász A, Haraszi R, Maulis C (2015) ProPepper: a curated database for identification and analysis of peptide and immune-responsive epitope composition of cereal grain protein families. Database Vol. 2015: article ID bav100; doi:10.1093/database/bav100

Makai S, Éva C, Tamás L, Juhász A (2015) Multiple elements controlling the expression of wheat high molecular weight glutenin paralogs. Funct Integr Genomics. 15(6):661-72. doi: 10.1007/s10142-015-0441-4.

Gell Gy, Kovács K, Molnár I, Bugyi Zs, Tömösközi S, Juhász A (2015) Celiac disease specific prolamin peptide content of wheat relatives and wild species determined by ELISA assays and bioinformatics analyses. Cereal Res Commun. 43:1. 133-143. doi: 10.1556/CRC.43.2015.1.13

Gell Gy, Sebestyén E,  Balázs E (2015) Recombination analysis of Maize dwarf mosaic virus (MDMV) in the Sugarcane mosaic virus (SCMV) subgroup of potyviruses. Virus Genes. 50(1):79-86. doi: 10.1007/s11262-014-1142-0

Juhász A, Gell Gy, Békés F, Balázs E (2012) The epitopes in wheat proteins for defining toxic units relevant to human health. Funct Integr Genomics. 12(4) 585-598, DOI 10.1007/s10142-012-0302-3

Soós V, Sebestyén E, Posta M, Light ME, Kohout L, Van Staden J and Balázs E (2012) Molecular aspects of the antagonistic interaction of smoke derived butenolides on the germination process of Grand Rapids lettuce achenes. New Phytol 196(4):106073. 10.1111/j.1469-8137.2012.04358.x

Gellért Á, Salánki K, Tombácz K, Tuboly T, Balázs E (2012) A Cucumber Mosaic Virus Based Expression System for the Production of Porcine Circovirus Specific Vaccines. PLOS ONE 7:(12) p. 52688. doi:10.1371/journal.pone.0052688

Juhász A, Makai Sz, Sebestyén E, Tamás L and E Balázs (2011) Role of conserved non-coding regulatory elements in LMW glutenin gene expression. PLoS ONE doi:10.1371/journal.pone.0029501

Soós V, Sebestyén E, Juhász A, Szalai G, Tandori J, Light ME, Kohout L, Van Staden J and Balázs E (2010) Transcriptome analysis of germinating maize kernels reveals substantial differences between the effects of smokewater and the active compound KAR1. BMC Plant Biol 10: 236. 10.1186/1471-2229-10-236

Az osztály hazai és nemzetközi együttműködései: 
Dr. Salánki Katalin (MTA ATK NÖVI)
Dr. Juhász Angéla (Murdoch University, Ausztrália)
Dr. Horváth Róbert, MTA EK MFA
Dr. Kurunczi Sándor, MTA EK MFA
Dr. Málnási-Csizmadia András, ELTE TTK Biokémiai Tanszék
Dr. Johannes van Staden, University of KwaZulu-Natal, Dél-Afrikai köztársaság
Dr. Heqiang Huo, UC Davis Department of Plant Biology, Egyesült Államok
Dr. Kent Bradford, UC Davis Department of Plant Biology, Egyesült Államok
Tudományos munkatárs: 
Tudományos segédmunkatárs: 
Asszisztens: