A kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása

A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Intézet tudományos eredményeinek realizálására közel száz hazai és külföldi innovációs partnerrel, vetőmagtermelő- és kereskedő céggel tart fenn kapcsolatot.

Az intézet legfontosabb kereskedelmi képviselői azok a - Magyar Tudományos Akadémia és az intézet részbeni tulajdonában lévő - gazdasági és innovációs szervezetek, melyek az itt nemesített növényfajták vetőmagjának előállításával és értékesítésével foglalkoznak.

A martonvásári érdekeltségű szervezetek széles partneri hálózattal rendelkeznek és tartós kapcsolatot építettek ki az innovációs lánc hazai és külföldi képviselőivel, mezőgazdasági termelőkkel - beleértve a kis- és nagyüzemeket - a termelési integrátorokkal, kereskedelmi szervezetekkel, a feldolgozóiparral egyaránt.kukoricatabla1.jpg

A martonvásári érdekeltségű növényfajták vetésterülete az elmúlt tíz év átlagában Magyarországon eléri az egy millió ha-t, ami azt jelenti hogy hazánkban a vetésterület több mint húsz százalékán martonvásári eredetű növényfajta biztosítja a biológiai alapokat.

A martonvásári minőségjavító búzafajták elterjedése jelentősen hozzájárul a magyar gabonatermesztés minőségi fejlesztéséhez, az exportképesség javításához.

A martonvásári kalászos gabona vetőmagból a kutatóintézet partnerei évente átlagosan 60-70 ezer tonnát hoznak forgalomba Magyarországon 3-4 milliárd Ft értékben.

A martonvásári hibridkukorica vetőmagokból évente átlagosan 2000 tonnát értékesítenek. A hazai termelők mellett egyre több európai és Európán kívüli országban vetnek martonvásári kukoricát. Az EU fajtalistán szereplő hibridek száma évről évre nő. kukoricatabla2.jpgAz intézet kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a fajtaminősítés, tesztelés és vetőmag export terén.

A belföldön értékesített martonvásári kalászos gabona és hibrid kukorica vetőmagból a magyar gabonatermesztésben létrejött összes termelési érték meghaladja az évi 80 milliárd Ft-ot.

A martonvásári intézet a létrehozott növényfajták jogi védelme érdekében a növénynemesítésből származó fajtákat és hibrideket szabadalmi oltalomra jelenti be.

Ez az oltalmi rendszer kompatibilis az Európai Unió gyakorlatával, ugyanakkor egyre több nem EU országban is elfogadottá válik, ami a martonvásári fajták és az előállításukhoz fűződő szellemi tulajdon hatékony védelmét segíti elő.